Τοποθεσια

Τοποθεσία Ξενοδοχείου

Τα δωμάτιά μας βρίσκονται στο Καμάρι Θήρας.
Τέσσερα χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο – περίπου δέκα λεπτά με το αυτοκίνητο/ταξί.
Δεκαπέντε με είκοσι λεπτάκια από το λιμάνι του Αθηνιού με το αυτοκίνητο/ταξί Πενήντα μέτρα από την παραλία!